Driftsmeddelanden / driftsstörningar METO Serverhall
2019-02-26 kl 10:42 - 12:06: Internet-kommunikation nere p.g.a trasig core-switch.

Tillbaka